46 รายงานเจ้าหนี้ – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานเจ้าหนี้ ที่ร้านซื้อสินค้าเข้างานยังไมได้ชำระเงิน ผู้จำหน่ายสินค้า

ส่วนนี้สามารถ ค้นหา ชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ได้ตามที่ต้องการ
ส่วนนี้เป็นรายละเอียดบิล ทั้งหมดของเจ้าหนี้ สามารถเลือกค้นหา ช่วงวันที่, สาขา, เลขที่บิล และกดปุ่ม “แสดงข้อมูล
กดเลือก ที่ช่องสี่เหลี่ยม บิลที่ต้องการชำระ
ปุ่ม “รายละเอียด” ที่บิล ส่วนนี้สามารถกดเปิดดูข้อมูลรายละเอียดในบิลได้
ตัวอย่าง…รายละเอียดบิลที่ค้างชำระ
ส่วนนี้ เป็นรายละเอียดยอดบิลที่ต้องชำระเงิน หลังจากเช็ครายละเอียดครบ กดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน”
กดปุ่ม OK ยืนยันการชำระ
กดปุ่ม OK
ส่วนนี้สามารถค้นจากวันที่ ถึงวันที่, สาขา, เลขบิลรับเข้า ได้