EP.4 บันทึกเวลาเข้างาน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้คือการบันทึกเข้างานของพนักงาน สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ

ขั้นตอนที่ 8 ให้กด ที่ปุ่มเวลา ตามภาพในวันที่ที่จะลงเวลาเข้าทำงานของพนักงาน กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เสร็จแล้ว กด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 9 กรณีที่ต้องการเข้างานโดยใช้งานบัตรพนักงาน

วิธีใช้งาน : ยิงรหัสบาร์โค้ดจากบัตรพนักงาน หรือคีย์รหัสพนักงานเข้าไป แล้วกด Enter