โอนสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


ส่วนนี้เป็นการโอนสินค้าจากสาขาหนึ่ง ไปยังสาขาปลายทาง โดนไม่ต้องกดรับสินค้าจากสาขาผู้แลสาขา สะดวกและเข้าใจง่าย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสาขา โอนออกจากสาขา -> โอนเข้าที่สาขา (**กรณีมีหมายเหตุก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้)

ขั้นตอนที่ 2 ใส่จำนวนสินค้า, ใส่รหัสสินค้า/ serial /กดปุ่มค้นหาสินค้า, เลือกสินค้าแล้ว กดปุ่ม ” เพิ่มสินค้า” สามารถเพิ่มได้ทีละรายการที่ต้องการโอน

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “ยืนยันการโอนสินค้า”

ส่วนนี้ถ้าต้องการเช็ครายงานการโอนสินค้าที่ ปุ่ม “รายงานการโอนสินค้า”

สามารถค้นหาเลืช่วงวันที่, เลขที่ใบโอน ตามที่ต้องการได้ เลือกแล้ว ไปกดที่ปุ่ม “แสดงข้อมูล”
ส่วนนี้สามารถ พิมพ์ใบโอน , แก้ไข, ลบ ได้
ตัวอย่าง…ใบโอนสินค้า