คูปองส่วนลด – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้สามารถสร้าง คูปองส่วนลด แบบง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “เพิ่มคูปองส่วนลด”

ตัวอย่าง…สร้างคูปอง ใส่ข้อมูลที่ต้องการ กดบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “พิมพ์ Barcode”

ตัวอย่าง…สร้างคูปอง ให้ใส่จำนวน, วันที่หมดอายุ ของคูปอง แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล
ตัวอย่าง…บาร์โค้ด ที่พร้อมปริ้นแจกลูกค้าของร้าน
ตัวอย่าง…วิธีใส่ รหัสบาร์โค้ดคูปอง **กรณีถ้าคีย์ใส่รหัสให้ กด enter ด้วย**
ตัวอย่าง…ที่ใช้ส่วนลดตามมูลค่าคูปอง