เงินลงทุนในห้างร้าน/บริษัท – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


ส่วนนี้ เป็นการบันทึกเงินลงทุนในห้างร้าน/บริษัท แบบสะดวกและง่ายๆ สามารถเพิ่ม, ลบ รายการได้

ตัวอย่าง…เลือกหมดบัญชี
ตัวอย่าง…เลือกวันที่
ตัวอย่าง…กรอกรายการลงทุน, จำนวนเงินลงทุน
กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

สามารถตรวจรายงานได้ที่เมนู สมุดบัญชีรายวันทั่วไป https://www.pingpongsoft.com/index.php/2021/04/28/1220/