สมุดบัญชีรายวันทั่วไป – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


ส่วนนี้เป็นรายงานจากการจัดการ ข้อมูลรายละเอียด เงินลงทุนในห้างร้าน/บริษัท

สามารถเลือกช่วงวันที่ ค้นหารายงานได้ เพียงแค่เลือกจากวันที่ – ถึงวันที่ แล้วกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” แบบสะดวกและง่าย