แต้มสมาชิก – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


 ส่วนนี้เป็นการ จัดการของรางวัล  ประวัติการใช้แต้ม แบบง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: จัดการของรางวัล สร้างของรางวัลก่อน กดไปที่ปุ่ม

ตัวอย่าง..แสดงหน้ารายงานของรางวัล

ขั้นตอนที่ 1.1 : กดปุ่ม เพิ่มรายการแลก เลือกค้นหาสินค้า -> กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องแล้ว กดปุ่ม

*แก้ไข : แก้ไขแล้วกด บันทึกข้อมูล

*ลบ : กด Ok เพื่อยืนยันลบ / ยกเลิก เพื่อยืนยันไม่ลบ

ขั้นตอนที่: 2 ใช้แต้มสะสม กดปุ่มใช้แต้มสะสม ที่รายชื่อสมาชิก และระบบสามารถ ค้นหาจาก รหัส, ชื่อ ของสมาชิก ได้เลย

วิธีใช้แต้ม: ใส่จำนวนของรางวัลที่ต้องการแลก กดปุ่มใช้แต้ม