ผลิตสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการจัดการงานผลิตสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: เมนูการจัดการวัสดุ กดปุ่มเพิ่มรายการวัสดุ กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง -> บันทึก
-สามารถ แก้ไข และลบ ได้

(** ในกรณีมีการสั่งผลิตสินค้าแล้ว ไม่ควรลบวัสดุ)

ขั้นตอนที่ 2: เมนูจัดการผลิตภัณฑ์ ส่วนนี้เป็นการจัดการเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ เริ่มจากกดปุ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์ กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง -> บันทึก

กดปุ่ม เพื่อเพิ่มวัสดุที่ใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์

กดปุ่มค้นหาวัสดุ ระบบจะแสดงรายงานวัสดุ ให้ผู้ใช้งานกดเลือกวัสดุที่ต้องการ แลัวกดบันทึกทีละรายการ

ตัวอย่าง… ที่เลือกและบันทึกวัสดุแล้ว

ขั้นตอนที่ : 3 เมนูรับเข้าวัสดุ ส่วนนี้เป็นการรับจำนวนวัสดุเข้าในสต๊อก

ส่วนนี้เพื่อรับเข้าวัสดุ กดปุ่ม “รับเข้าวัสดุ” ใส่ข้อมูลให้ครบแล้ว กดปุ่ม “บันทึก

ส่วนนี้หลังจากที่กดบันทึกในส่วนของบิลนำเข้าแล้ว ต่อไป กดค้นหาวัสดุและเลือกวัสดุที่ต้องการ ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม “บันทึก

หลังจาก กดบันทึกรายการวัสดุแล้ว ให้ผู้ใช้งาน กดปุ่ม “แสดงรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงบิลนำเข้าวัสดุล่าสุด

ตัวอย่าง…รายงานบิลรับเข้าวัสดุ

ขั้นตอนที่ : 4 เมนูผลิตสินค้า ส่วนนี้เป็นส่วนของการผลิตสินค้า

ส่วนนี้เพื่อสั่งออเดอร์ผลิตสินค้า กดปุ่ม “เพิ่มใบสั่งการผลิต” ใส่ข้อมูลให้ครบแล้ว กดปุ่ม “บันทึก

ส่วนนี้หลังจากที่กดบันทึกแล้ว ส่วนของบิลนำเข้าแล้ว ต่อไป กดค้นหาผลิตภัณฑ์ ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม “บันทึก

หลังจาก กดบันทึกรายการผลิตสินค้าแล้ว ให้ผู้ใช้งาน กดปุ่ม “แสดงรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่คำสั่งผลิต ล่าสุด

ขั้นตอนที่ : 5 เมนูรายงาน ส่วนนี้เป็นรายงาน การผลิต

ตัวอย่าง… รายงานวัสดุ ใช้ไปแล้ว และจำนวนคงเหลือ เท่าไร

ตัวอย่าง… รายงานผลิตภัณฑ์ มีสินค้าที่ผลิตแล้วเท่าไร