เงินในลิ้นชัก – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการจัดการเงินในลิ้นชักเก็บเงิน ระบบสามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข เงินเข้าในลิ้นชัก และนำเงินออกจากลิ้นชักเก็บเงิน ได้แบบง่ายๆ

💠เงินในลิ้นชัก : กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” ใส่จำนวนเงิน -> กดบันทึก

💠เงินนำไปฝาก : กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เลือกวันที่, ใส่จำนวนเงิน -> กดบันทึก