รายงานยอดขายรายวัน-โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

ส่วนนี้เป็นรายงานยอดขายรายวันทั้งหมด สามารถเลือก ช่วงวันที่, สาขา, พนักงาน, คีย์ค้นหาจากเลขที่บิล, `ได้เลย

ตัวอย่าง…ปุ่ม “มุมมองบิล”