ยืม-คืน โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS 2021

ส่วนของการยืม – คืนอุปกรณ์ไปใช้งาน สะดวกกับกิจการที่มีการยืมอุปกรณ์ไปใช้งานง่ายต่อกับติดตามอุปกรณ์
**ข้อมูลที่ต้องจำเป็นต้องใส่
1.เลขที่ใบยืม (ผู้ใช้งานต้องกำหนดเอง)