โปรแกรมร้านเสื้อผ้า Jshirt


ขั้นตอนที่..1

 1. จัดการข้อมูลร้าน
 2. เพิ่ม ประเภทสินค้า
 3. เพิ่ม สี (Color), ไซต์ (size), แบรนด์ (ฺBrand) สินค้า
 4. เพิ่มสินค้า
 5. รับเข้า Stock

ขั้นตอนที่..2

 1. ขายสินค้า
 2. จัดการบิลขาย
 3. รายงานลูกหนี้
 4. เพิ่มสมาชิก
 5. เพิ่มพนักงานร้าน
 6. เพิ่มค่าใช้จ่าย

รายงาน -> รายงานขายยอดต่างๆ