จัดการข้อมูลร้าน – โปรแกรมร้านเสื้อผ้า Jshirt

ส่วนนี้สามารถเปลี่ยน อัฟโหลดภาพโลโก้ร้าน, ชื่อร้าน, ที่ตั้งร้าน, เบอร์โทรศัพท์ร้าน และรวมทั้งตั้งค่าขนาดบิล เป็น 80 มิลหรือ 58 มิลได้ง่ายๆ