26 ดูรายงานสรุปยอดขายแยกตามสินค้า โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ส่วนนี้เราสามารถดูยอดขายแบบแยกรายการอาหารได้เลย เลือกดูเป็นประเภทได้เลยตามต้องการ หรือจะกรอกชื่ออาหารเพื่อค้นหาก็ได้เช่นกัน