23 ตั้งค่าบิลและสินค้าขั้นต่ำ โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ใช้กำหนดจำนวนคงเหลือในสต้อกขั้นต่ำสุด แล้วโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบในรายงานสต้อกเพื่อให้เราดูได้ว่าสินค้าที่ใกล้หมดมีอะไรบ้าง และสินค้าจะหมดอายุมีอะไรบ้าง รวมจนถึงการแสดงข้อความบนหัวบิลต่างๆ ครับ