สร้างใบ PO เพื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อก-โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jpos


เราสามารถเขียนใบสั่งซื้อ เพื่อให้พนักงานไปซื้อ หรือเพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายสินค้ารับทราบและจัดส่งสินค้ามาให้เราได้ครับ พอจะรับเข้าสต้อกเราก็แค่กรอกเลขรหัสใบ PO แล้วรายการต่างๆ จะไหลเข้าสุ่บิลรับเข้าสต้อกเอง สะดวกมาก ไม่ต้องมาคีย์อะไรเดิมๆ หลายรอบครับ

💠ในส่วนนี้จะมีจุดสำคัญด้วยกัน 3 จุด

🔴 ส่วนที่ 1 เลือก ผู้จำหน่าย

🔴ส่วนของสินค้าที่จะสั่งซื้อเรา กดที่ปุ่ม “รูปแว่น แล้วเลือกสินค้า และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล

🔴จากนั้นลงข้อมูลด้านวันที่ของบิลใบสั่งซื้อ และเลขที่บิล กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ก็จะได้รายการมาละ

หากต้องการพิมพ์บิลเอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ให้กดเมนูด้านซ้ายแล้วเลือก พิมพ์บิล

ก็จะได้ใบสั่งซื้อออกมาละครับ