25 การรับสินค้าเข้าสต้อกแบบมีใบ PO – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้จะพาดูการรับสินค้าเข้าสต้อกโดยทั่วไปจะมีด้วยกัน 2 แบบได้แก่

  • รับเข้าแบบไม่ผ่านใบ PO
  • รับเข้าจากใบ PO

เรามาดูกรณีที่ใช้กันโดยทั่วไปก่อนสำหรับร้านขนาดใหญ่ หรือโรงงานก็จะมีการเปิดใบ PO แล้วสั่งซื้อไปจากนั้นพอสินค้ามาก็ทำการกรอกเลขใบสั่งซื้อ เพื่อดึงรายการต่างๆ มาลงในใบรับเข้าสินค้าเพื่อให้จำนวนในสต้อกเพิ่มขึ้น

หลักๆ เลยจะต้องลงข้อมูลหัวบิลก่อน

จากนั้นด้านล่างให้ทำการเลือกใบ PO

ทำการเลือกช่วงเวลาและสาขาที่ออกใบ PO

เลือกใบ PO ที่ต้องการแล้วกดยืนยันการรับเข้าสต้อก

เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับ