37 รายละเอียดการขาย – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานรายละเอียดการขายของบิลขาย สามารถค้นหา ตามช่วงวันที่ , สาขา ได้ตามต้องการ

ตัวอย่าง…รายงาน ปุ่มรายละเอียดการขาย
ตัวอย่าง….รายงาน ปุ่มรายงานภาษีขาย
ตัวอย่าง… รายงานขาย Serail ส่วนนี้ สามารถค้นหาได้ตาม สาขา, ช่วงวันที่, พิมพ์ค้นหาจาก Serail ได้ตามต้องการ
ตัวอย่าง…รายงาน “ปุ่มพิมพ์รายงาน”

ส่วนนี้สามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ได้