38 รายงานยอดขายรายวัน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานยอดขายรายวัน สามารถค้นหาตาม สาขา, ช่วงวันที่, พนักงาน ที่ต้องการค้นหา

กดปุ่ม “แสดงรายงาน”
ในส่วนนี้ใส่เลขที่บิลที่ต้องการค้นหา
ตัวอย่าง.. ปุ่ม “มุมมองบิล”
ตัวอย่าง… ปุ่ม “มุมมองรายการ”

ส่วนปุ่มนี้สามารถส่งออกไปรายงานเป็น Excel ได้