39 สรุปยอดขายรายวัน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนเป็นรายงานสรุปยอดขายรายวัน สามารถค้นหาจาก สาขา, ปี, เดือน ได้ตามต้องการ