41 ยอดขายตามพนักงานขาย – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานยอดขายตามพนักงานขาย สามารถค้นหาจากวันที่, สาขา