ความเคลื่อนไหวสต๊อก – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รับเข้า, ขายออก, โอนออก สามารถเช็คได้แบบง่ายๆ

ส่วนนี้ค้นหาจาก กดปุ่มค้นหาสินค้า / ใส่รหัสบาร์โค้ด, เลือกรูปแบบการค้นหา เลือก ทุกๆความคลื่อนไหว คือ ทั้งหมด / ช่วงเวลา คือ เลือกจากวันที่ – ถึงวันที่, สาขา ค้นหาได้ตามต้องการ
ตัวอย่าง… หน้าค้นหาสินค้า สามารถเลือกประเภทสินค้า / พิมพ์ค้นหาตามชื่อสินค้า ได้เลย
ตัวอย่าง…เลือก ทุกๆความคลื่อนไหว คือ ทั้งหมด
ตัวอย่าง…เลือก ช่วงเวลา คือ เลือกจากวันที่ – ถึงวันที่
ตัวอย่าง…รายงานความเคลื่อนไหว