สรุปยอดขายตามช่องทางจำหน่าย – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงาน ยอดขายทั้งหมด ตามช่องทางจำหน่าย ของร้านค้าแบบเข้าใจง่าย

สามารถค้นหา จากวันที่-ถึงวันที่, สาขา ได้