สรุปยอดขายตามช่องทางชำระเงิน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรายงานยอดรวมทั้งหมด ช่องทางชำระเงิน เช่น โอน เงินสด บัตรเคดิต ฯลฯ