ราคาแบบเหมา – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้สามารถจัด Promotion เช่น 3 ชิ้น 100 บาท ได้ และสามารถคละสินค้าได้ให้เลือกกลุ่มเดียวกัน (**หมายเหตุ สินค้าสามารถเข้าร่วม Promotion ได้ 1 กลุ่มสินค้าเท่านั้น**)

🔴ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “จัดการกลุ่มสินค้า”

ส่วนนี้สามารถ เพิ่ม, แก้ไข, ลบ กลุ่มสินค้าได้
ตัวอย่าง…สร้างกลุ่มสินค้า

🔴ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “เพิ่มสินค้าเหมา”

ตัวอย่าง..การเลือกสินค้าคละสินค้า
ตัวอย่าง… ขายสินค้าจัด Promotion 3 ชิ้น 150 บาท