กำหนดคะแนนสมาชิก – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการกำหนดคะแนนสะสมสมาชิก เช่น กำหนด 100 บาท จะได้คะแนน 1 แต้ม

ลูกค้าของร้าน ซื้อ 1000 บาท จะได้คะแนน 10 แต้ม / ซื้อ 1,280 บาท จะได้คะแนน 12 แต้ม