รูปแบบการรันเลขเอกสาร – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นรูปแบบการรันเลขเอกสารบบิลขาย แบบง่ายๆ