ตั้งค่าการพิมพ์บิล – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ สามารถ กำหนดขนาดตัวอักษร ได้ตามหัวข้อบิล Slip บิลขาย, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน ได้

  • สามารถ เลือกแสดงหรือไม่แสดง แสดงวันที่, แสดง vat, แสดงชนิด vat ได้