ชุดเช็ตโปรโมชั่น – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นสำหรับที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างสินค้าขายเป็น ชุด Set ได้ง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1 : กรอก Barcode PS ,ชื่อโปรโมชั่น ,ราคา 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกค้นหาสินค้าที่ต้องการจัดชุด ใส่จำนวนสินค้า เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ที่ละรายการ

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเลือกสินค้าครบ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จบการเพิ่มชุด set

ตัวอย่าง...ส่วนนี้วิธีการขาย ชุด set ที่เราสร้างไว้