เคลมสินค้า – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการเคลมสินค้า เช่น ร้านซื้อสินค้ามาจากโรงงาน และทางร้านจะส่งเคลมสินค้ากับโรงงาน เป็นต้น

ส่วนนี้เป็นการเลือกสินค้าที่จะส่งเคลม เลือกสาขา, พนักงาน, ซื้อมาจาก, วันที่กำหนดวันรับคืน ใส่จำนวน เลือกสินค้า แล้วกดปุ่ม “บันทึก